top of page

Politik Prive

 

DEKLARASYON SOU KONFIDITE

SEKSYON 1 – KISA NOU FÈ AK ENFÒMASYON OU?

Lè ou achte yon bagay nan magazen nou an, kòm yon pati nan pwosesis achte ak vann, nou kolekte enfòmasyon pèsonèl ou ban nou tankou non ou, adrès ak adrès imel ou.

Lè w ap navige nan magazen nou an, nou tou otomatikman resevwa adrès pwotokòl entènèt (IP) òdinatè w lan pou yo ka ba nou enfòmasyon ki ede nou aprann sou navigatè w la ak sistèm opere w la.

Maketing imèl (si sa aplikab): Avèk pèmisyon ou, nou ka voye imèl ba ou sou magazen nou an, nouvo pwodwi ak lòt mizajou.

 

SEKSYON 2 – KONSANTMAN

Ki jan ou jwenn konsantman mwen an?

Lè ou ba nou enfòmasyon pèsonèl pou konplete yon tranzaksyon, verifye kat kredi ou, fè yon lòd, fè aranjman pou yon livrezon oswa retounen yon acha, nou vle di ke ou dakò pou nou kolekte li epi itilize li pou rezon espesifik sa a sèlman.

Si nou mande enfòmasyon pèsonèl ou pou yon rezon segondè, tankou maketing, nou pral swa mande w dirèkteman pou konsantman eksprime w, oswa ba w yon opòtinite pou di non.

Kouman pou mwen anile konsantman mwen an?

Si apre ou patisipe, ou chanje lide, ou ka retire konsantman ou pou nou kontakte ou, pou kontinye kolekte, itilize oswa divilgasyon enfòmasyon ou yo, nenpòt ki lè, lè w kontakte nou nan admin@harmoniesbrew.com oswa poste. nou nan: Harmonies Brew LLC 11110 W Oakland Park Blvd, Suite 332 , Sunrise, FL, 33351, Etazini.

 

SEKSYON 3 – DIVILAJ

Nou ka divilge enfòmasyon pèsonèl ou si lalwa egzije nou pou nou fè sa oswa si ou vyole Kondisyon Sèvis nou yo.

 

SEKSYON 4 – Sèvis Peman Wix

Magazen nou an òganize sou Wix. Yo ba nou yon platfòm e-commerce sou entènèt ki pèmèt nou vann pwodwi ak sèvis nou yo ba ou.

Done w yo estoke atravè depo done Wix, baz done ak aplikasyon jeneral Wix la. Yo estoke done ou sou yon sèvè an sekirite dèyè yon firewall.

Peman:

Si w chwazi yon pòtay peman dirèk pou konplete acha w la, Wix estoke done kat kredi w yo. Li ankripte atravè Estanda Sekirite Done endistri Kat Peman (PCI-DSS). Done tranzaksyon acha ou yo estoke sèlman toutotan sa nesesè pou konplete tranzaksyon acha w la. Apre sa fini, enfòmasyon sou tranzaksyon acha w la efase.

Tout pòtay peman dirèk konfòme yo ak estanda PCI-DSS tabli jan PCI Security Standards Council jere, ki se yon efò ansanm ak mak tankou Visa, MasterCard, American Express ak Discover.

Egzijans PCI-DSS ede asire ke magazen nou an ak founisè sèvis li yo trete enfòmasyon kat kredi yo an sekirite.

Pou plis insight, ou ka vle tou li Kondisyon sèvis Wix la oswa Deklarasyon sou enfòmasyon prive isit la.

 

SEKSYON 5 – SÈVIS TWAZI PATI

An jeneral, founisè twazyèm pati nou itilize yo pral sèlman kolekte, itilize ak divilge enfòmasyon ou yo nan limit ki nesesè pou pèmèt yo fè sèvis yo bay nou yo.

Sepandan, sèten founisè sèvis twazyèm pati, tankou pòtay peman ak lòt processeur tranzaksyon peman, gen pwòp règleman sou enfòmasyon prive yo anrapò ak enfòmasyon nou oblije ba yo pou tranzaksyon ki gen rapò ak acha ou yo.

Pou founisè sa yo, nou rekòmande pou w li règleman sou enfòmasyon prive yo pou w ka konprann fason founisè sa yo pral trete enfòmasyon pèsonèl ou yo.

An patikilye, sonje ke sèten founisè yo ka sitiye nan oswa gen enstalasyon ki sitiye nan yon jiridiksyon diferan pase swa oumenm oswa nou. Donk, si w chwazi kontinye ak yon tranzaksyon ki enplike sèvis yon founisè sèvis twazyèm pati, enfòmasyon w yo ka vin sijè a lwa jiridiksyon kote founisè sèvis sa a oswa enstalasyon li yo ye.

Kòm yon egzanp, si w sitiye nan Kanada epi yo trete tranzaksyon w la pa yon pòtay peman ki sitiye Ozetazini, Lè sa a, enfòmasyon pèsonèl ou yo itilize pou konplete tranzaksyon sa a ka sijè a divilgasyon dapre lejislasyon Etazini, ki gen ladan Lwa Patriyòt la.

Yon fwa ou kite sit entènèt magazen nou an oswa yo redireksyon sou yon sit entènèt yon twazyèm pati oswa aplikasyon, ou pa gouvène pa Règleman sou enfòmasyon prive sa a oswa Regleman Sèvis sit entènèt nou an.

Lyen

Lè ou klike sou lyen nan magazen nou an, yo ka dirije w lwen sit nou an. Nou pa responsab pou pratik sou vi prive lòt sit epi nou ankouraje w li deklarasyon sou vi prive yo.

 

SEKSYON 6 – SEKIRITE

Pou pwoteje enfòmasyon pèsonèl ou, nou pran prekosyon rezonab epi swiv meyè pratik endistri yo pou asire w ke yo pa pèdi, mal itilize, jwenn aksè, divilge, chanje oswa detwi yon fason ki pa apwopriye.

Si w ban nou enfòmasyon sou kat kredi w la, enfòmasyon an ankripte lè l sèvi avèk teknoloji socket layer secure (SSL) epi estoke ak yon chifreman AES-256. Malgre ke pa gen okenn metòd transmisyon sou Entènèt la oswa depo elektwonik ki 100% an sekirite, nou swiv tout kondisyon PCI-DSS epi aplike lòt estanda endistri jeneralman aksepte.

 

 

SEKSYON 7 – LAJ KONSANTMAN

Lè w sèvi ak sit sa a, ou reprezante ke ou gen omwen laj majorite nan eta oswa pwovens rezidans ou, oswa ke ou gen laj majorite nan eta oswa pwovens rezidans ou epi ou te ban nou konsantman ou pou pèmèt nenpòt nan depandan minè ou yo sèvi ak sit sa a.

 

SEKSYON 8 – CHANJMAN KI GEN PWOFESYON PWOGÈT SOU KONFIDITE SA A

Nou rezève dwa pou modifye règleman sou enfòmasyon prive sa a nenpòt ki lè, kidonk tanpri revize li souvan. Chanjman ak klarifikasyon yo pral pran efè imedyatman lè yo afiche yo sou sit entènèt la. Si nou fè chanjman materyèl nan règleman sa a, n ap fè w konnen isit la ke li te mete ajou, pou w konnen ki enfòmasyon nou kolekte, ki jan nou itilize yo, ak nan ki sikonstans, si genyen, nou itilize ak/oswa divilge. li.

Si magazen nou an akeri oswa fizyone ak yon lòt konpayi, enfòmasyon ou yo ka transfere bay nouvo pwopriyetè yo pou nou ka kontinye vann pwodwi pou ou.

 

KESYON AK ENFÒMASYON POU KONTAK

Si ou ta renmen: jwenn aksè, korije, amande oswa efase nenpòt enfòmasyon pèsonèl nou genyen sou ou, anrejistre yon plent, oswa tou senpleman vle plis enfòmasyon kontakte Ofisye Konfòmite Konfidansyalite nou an nan info@harmoniesbrew.com oswa pa lapòs nan Harmonies Brew LLC.

[Re: Konfidansyalite

11110 W Oakland Park Blvd, Suite 332, Sunrise, FL, 33351, Etazini]

—-

bottom of page